2016

Ordförande
Anna-Lena Larsson
anna-lena.larsson@live.se
070 287 58 57

Vice ordförande
Jan Bergstam
jan@bergstam.com
070-320 64 68

Sekreterare
Marja Nordin
marja.nordin@gmail.com
070-203 63 14

Kassör
Karin Granström
karin.granstrom@bredband.net
0730-48 45 61

Ledamöter
Leif Lövström
leffalov@gmail.com
070-534 81 36

Linda Ferm
linda_ferm@hotmail.com
0705-497938

Anne Geddes-Shalit
anne@shalit.se
0730-43 24 92

Suppleanter
Camilla Kylin
camilla.kylin@kau.se
070-191 42 87

Linnéa Johansson
a.linnea.johansson@gmail.com
0762-21 68 38