2018

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad fram till årsstämman 2019:
Ordförande: Vakant
Sekreterare: Linda Ferm
Kassör: Karin Granström 0730-48 45 61
Ledamöter: Leif Lövström, Jan Bergstam, Anne Geddes-Shalit, Johanna Hedqvist, Owe Nordling