Arbetsgrupper

Vid behov bildas arbetsgrupper för viktiga frågor som kretsen vill driva. Tycker du att vi borde driva vissa frågor hårdare?
Hör då av dig till någon i styrelsen med ditt förslag.