Plangruppen

Hur vill du ha Karlstad i framtiden?

Det planeras och byggs i ett högt tempo i Karlstad och kanske inte alltid på rätt plats. Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad ser ett behov av att väcka liv i vår ”plangrupp” där vi diskuterar kommunens utveckling kopplat till nya översiktsplaner och detaljplaner. Du behöver inga förkunskaper, vi lär oss av varandra!

Vill du vara med och påverka hur Naturskyddsföreningen yttrar sig om en plan i ditt närområde eller andra planer?

Kontakta då karlstad@naturskyddsforeningen.se