Länsstyrelsen stoppar utbyggnaden av Katrinebergsområdet vid Vänern

Katrineberg som det var tänkt strax söder om Bergviks villaområde.

Exploateringen av Katrinebergsområdet söder om Bergvik ut mot Vänern har stoppats.
Länsstyrelsen i Värmland har upphävt Karlstad kommuns beslut att anta detaljplanen för området. Detta sedan en lång rad privatpersoner och föreningar överklagat detaljplanen, bland andra finns Naturskyddsföreningen i Karlstad bland de som klagat.
Länsmyndigheten anger flera skäl för att området inte skall bebyggas med bostäder.
– Det tyngsta är vi säger nej till att upphäva strandskyddet på grund av den unika naturen. Området har även höga friluftsvärden.
Det säger Magnus Ahlstand som är plan- och bostadssamordnare på Länsstyrelsen till NWT.
Karlstad kommun antog detaljplanen i september i höstas. 57 överklaganden kom snabbt in till Länsstyrelsen.
En av dessa kom från Naturskyddsföreningen i Karlstad.
– Vi brukar normalt inte överklaga kommunens planer, men här ansåg vi att det fanns verklig anledning, säger Leif Lövström i föreningen till VF.
Han menar att området är så orört och känsligt att en exploatering skulle medföra en stor påverkan.
Länsstyrelsen har under hela planeringen varit kritisk till en exploatering av området. Myndigheten har sett till de höga naturvärdena som bland annat innehåller åtta nyckelbiotoper.
Karlstads planer för området handlade om 700 bostäder för 2 000 människor.
Peter Kullgren (KD) som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden är minst sagt besviken efter Länsstyrelsens beslut.
Spontant är han beredd att överklaga.
– Det här behöver högre instanser få granska närmare, säger han till VF.
Redan står det klart att Länsstyrelsens beslut kommer att överklagas. Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad har föreslagit Kommunstyrelsen att överklaga till regeringen och mark- och miljödomstolen.

Så här presenteras planen för Katrineberg på kommunens hemsida: ”Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet samt att på sikt länka ihop Karlstads stadsbebyggelse med Vänern i väst. Planen syftar även till att tillgängliggöra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad”.
Tanken var att Katrineberg skulle vara första etappen i den framtida stadsdelen Grundviken.

Fotnot: En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har förutsättning­ar att hysa hotade och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte slumpartat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta på vissa platser. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.