Workshop i Artportalen

I förra veckan var det pollineringsveckan i Karlstad. Tillsammans med Karlstad kommun erbjöd Naturskyddsföreningen en workshop i Artportalen. Vi startade workshoppen med en timme inomhus för att gå igenom hur man rapporterar, vilka arter man kan rapportera in (alla!) samt hur man kan söka upp arter som man är nyfiken på. Vi gick också igenom […]

Läs mer

Uppdatering Bergvik!

Kommunfullmäktiges beslut anta detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen. Vi i Naturskyddsföreningen jobbar vidare med ärendet kring Bergvik. Bland annat har vi haft syn på plats vid naturområdet kring Bergvik, haft platsbesök i naturen i området och just nu jobbar vi med nya yttranden i målet. Tillsammans med en jurist jobbar […]

Läs mer