Styrelsen 2023

 

Styrelsen i Karlstad Naturskyddsföreningen 2023 består av:

Ordförande: Frida Sjöborg
Kassör: Karin Granström
Sekreterare: Julia Bergmann
Ledamöter:
Joel Sköld
Mitzi Braathen
Mikael Johansson
Sarah Hultberg

Ersättare:

Hans-Åke Scherp

Gustav Jonsson