Välkomma till kretsstämma den 28 mars!

Hej alla medlemmar, välkomma till kretsstämma den 28 mars!

Snart är det dags för kretsstämma (årsmöte). Det äger rum på Naturrum i natursköna Mariebergsskogen. Start 18:00 med möjlighet till fika från 17:30. Vi får också höra från Ornitologiska föreningen om lokala fåglar och vad DU kan göra för att rädda hotade arter. Dessutom kommer Skogsgruppen att berätta om sin verksamhet – kanske du vill vara med?

Vi har ingen valberedning så här behöver vi hjälpas åt. Känner du dig manad att vara med i styrelsen eller vill nominera någon annan, hör av dig till oss via karlstad@naturskyddsföreningen.se.

Anmäl dig på följande länk: https://forms.gle/4XF2ekpXxWZTDUPx8

Varmt välkomna alla naturvänner!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Karlstad

Ärenden på kretsstämman

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 2. Val av två justerare, även rösträknare, att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet
 3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för år 2022.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 11. Presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar.
 12. Beslut om antalet kretsstyrelseledamöter och ersättare.
 13. Val av ordförande för kretsen, som även är ordförande i kretsstyrelsen.
 14. Val av ordinarie styrelseledamöter.
 15. Val av ersättare.
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 17. Val av valberedning.
 18. Ärenden som kretsstyrelsen förelägger stämman.
 19. Ärenden som väckts genom motion.
 20. Stämmans avslutande.

Handlingar till mötet

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.