Karlstad – Översiktsplan 2050

 

Hej !

Nu har Karlstad kommun publicerat sin översiktsplan för granskning.

En översiktsplan är en kommunal plan som visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den är vägledande för beslut om användning av mark och vatten, samt för byggande. Att lämna synpunkter på översiktsplanen är viktigt eftersom den påverkar kommunens långsiktiga utveckling, inklusive bostadsförsörjning, infrastruktur, miljö och rekreation. Och för oss i Naturskyddsföreningen ligger vårt fokus på hur Karlstad kommun vill använda naturmark. Genom att bidra med synpunkter kan invånare och intressenter påverka planens inriktning och säkerställa att den speglar gemensamma värden och behov.

För att lämna synpunkter till Karlstads kommuns översiktsplan 2050, kan du skicka dina åsikter via e-post till kommunledningskontoret@karlstad.se eller via brev till adressen:

Karlstads kommun, Kommunledningskontoret ”ÖP 2050”, 651 84 Karlstad.

Synpunkterna behöver vara inskickade senast den 4 april 2024. Detta ger invånarna möjlighet att påverka utvecklingen av staden fram till år 2050 under den period då granskningen genomförs.

Här ligger översiktsplanen:

https://karlstad.se/karlstad-vaxer/projekt/oversiktsplan-2050#:~:text=Karlstads%20kommun%20h%C3%A5ller%20p%C3%A5%20att,det%20skede%20som%20kallas%20granskning.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.