Kretsängen

Kretsäng med vackra växter vid Naturstigen

Naturskyddsföreningen i Karlstads kretsäng en oas i I2-skogen.

Naturskyddsföreningen i Karlstads kretsäng en oas i I2-skogen.

Naturskyddsföreningen i Karlstad har sedan några år en äng vid sin Naturstig på I2-området.
Ängen ligger vid en branddamm norr om grusvägen som utgör början på Naturstigen.
Buss 1 eller 5 till Gustavsberg, eller parkering på Vittrans väg är lättaste sättet att ta sig till både stig och äng.
Föreningen har möjlighet att bedriva slåtter även söder om vägen vid det gamla torpet Marieberg, men där har vi inte kommit igång ännu.
Teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun har gett oss tillstånd att bedriva slåtter på kretsängen. De har också hjälpt oss med att röja bort sly och några mindre träd. Vi har sedan själva fagat ängen (krattat och tagit bort torrt gräs) och den 7 augusti 2010 på Ängens dag slog vi gräset med lie för första gången. I samband med det hade vi också slåtterfest.
Ängen – en utrotningshotad miljö
Hävden av ängsmarken hoppas vi kommer att innebära att vi får se alltfler vackra ängsväxter komma upp. Se nedan vilka växter vi noterat och vilka vi hoppas få se.
Växter vi noterat på ängen 2010-2013
Backnejlika, blodrot, blåklocka, daggkåpa, flockfibbla, groblad, grässtjärnblomma, gulvial, gökblomster (ny 2012), gökärt, johannesört, knölsyska, kråkvicker, kärringtand, nattviol (blommar i juni-juli!), nysört, prästkrage, rödklint, rödklöver, röllika, smörblomma, stormåra, teveronika, timotej, vitklöver, åkermynta, ängsfräken.
Exempel på växter vi hoppas få se kommande år
Slåttergubbe, stor blåklocka.
Ängsblommor börjar bli ett sällsynt inslag i den svenska naturen i takt med att gamla ängar har odlats upp eller blivit betesmark eller växt igen med skog. Idag återstår bara en bråkdel av den ängsmark som fanns i början på 1800-talet.
Ängar är bland de mest artrika marker som finns i Sverige. Slåttern gör att många arter kan samsas på en liten yta, eftersom ingen helt kan konkurrera ut någon annan. En kvadratmeter ängsmark kan rymma uppemot 50 olika växtarter. Läs mer i vårt faktablad Slåtterängen (pdf).
Hamling av träd
Vid ängen kommer vi också att hamla några träd. Hamling innebär att man skär av lövbärande kvistar på träden. Tidigare användes löven som vinterfoder åt djuren, främst får. Vi kommer att ge våra löv till en fårägare.
Hamlade träd blir oftast rötskadade men kan ändå bli mycket gamla, äldre än träd som växer fritt. En del hamlade träd är bortåt 1000 år gamla. Däremot är de inte alltid så grova. Läs mer i vårt faktablad Hamlade träd (pdf).

 

Köp boken Naturstigen på I2-området

Som medlem köper du boken för 100 kronor.

Som medlem köper du boken för 100 kronor.

Naturskyddsföreningen i Karlstad har gett ut en uppdaterad upplaga av den populära boken ”Naturstigen på I2-området”. Den första upplagan i svartvitt har sedan länge varit slutsåld.

I boken beskrivs de naturvärden som finns utmed vår Naturstig som börjar vid Informantionstavlan vid Zanderska haget rakt norr om Gustavsberg i kanten till I2-skogen.
Allt förpackat i 100 sidor text och med många vackra fyrfärgsbilder.
Huvudförfattare är biologen Gunnar Björndahl och för layouten svarar Emma Andersson och Kathrine Johannessen.

Boken kostar 100 kr för medlemmar och 120 kr för övriga och kan beställas via mejl till karlstad@naturskyddsforeningen.se

Här kan du läsa boken direkt. Den rätta känslan är dock boken i handen under promenaden.
Trevlig promenad!