Naturskyddsföreningen Karlstad säger nej till Muminplanerna

Inom det streckade området finns planer för ett Muminland.

Naturskyddsföreningen i Karlstad avstyrker temaparken Mumin på Skutberget. Föreningen anser att den medför en alltför stor inskränkning för det rörliga friluftslivet eftersom en utbyggnad kräver att strandskyddet upphävs i ett friluftsområde med riksintresse.
Påverkan på naturen är allt för långtgående med den föreslagna verksamheten.

Naturskyddsföreningen i Karlstads genomgång av Muminplanerna på Skutberget har nu resulterat i ett yttrande till Karlstad kommun.
När det gäller Temaparken Mumin är föreningen sammantaget tydlig. Mumin skall inte etableras på Skutberget.
Föreningen ifrågasätter också om gjorda trafikberäkning till och från området gäller om temaparken förverkligas.
Du läser hela yttrandet om Temaparken Mumin i länken nedan.

Vision med lösa kanter
Föreningens styrelse har även fingranskat förslaget om kommunens vision och planprogram för Skutbergets hela frilufts- och rekreationsområde.  Även om dessa planer har ett yttrande lämnats till kommunen.
Inledningsvis skriver föreningen att den anser det är svårt att ha åsikter om ett dokument som är så löst i kanterna och där det känns oklart om det är riktiga förslag eller ej, beroende på vad som händer med temaparken.
– Föreningens mening är att Skutberget är ett område för friluftsliv, mötesplatser och rekreation där innehållet kan skifta beroende på vad olika generationer finner viktigast att prioritera, säger Leif Lövström som är talesperson i planfrågor hos Naturskyddsföreningen i Karlstad.
– Kombinationen av närheten till Vänern och tallskogen utgör dock områdets största kvalitet så det är viktigt att detta tas tillvara på ett bra sätt.
Föreningen konstaterar i sitt yttrande att omläggning av motionsspår, nybyggnad av servicebyggnad samt ny parkeringsplats i områdets västra del, kommer att kräva omfattande
ingrepp i kringliggande natur liksom antydda arrangemang vid stranden.
Du läser hela yttrandet om Vision Skutberget i länken nedan.

Yttrande Temapark Mumin

Yttrande Vision Skutberget

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.